Երբ ի մի են բերվում մարդասիրությունն ու առաջադեմ բժշկական տեխնոլոգիաները
Հաշվետվություններ

Այժմ ժամանակակից բժշկությունը հնարավորություն է տալիս փրկել կամ բարելավել շատերի կյանքը․ մարդասիրությունն անհրաժեշտ է դրական փոփոխությունները կարիքավորներին հասցնելու համար: